Is jouw netwerk klaar voor Microsoft Teams?

20 juli 2021

Hoewel steeds meer mensen terug gaan naar kantoor, lijkt het erop dat videocommunicatie met Microsoft Teams een grotere rol zal spelen dan vóór de lockdown. Dat betekent dat netwerken in zorginstellingen veel meer data te verwerken krijgen. Is het netwerk in jouw instelling daar klaar voor?

Sinds de eerste lockdown in Nederland, toen kantoren massaal gesloten werden en ondersteunend en niet-primair zorgpersoneel vanuit huis ging werken, werd video-overleg een van de belangrijkste communicatiemiddelen tussen medewerkers. Al snel volgde ook het primaire zorgpersoneel, door via Microsoft Teams zorg op afstand te leveren. Inmiddels keert steeds meer personeel terug naar kantoor of de zorginstelling. Uit onderzoek blijkt dat een grote groep de video-overleggen en webinars willen behouden. Dat zullen ze dus ook op kantoor blijven doen, waar ze aangesloten zijn op het bekabelde of Wifi-netwerk van de instelling. Dat betekent een veel grotere belasting op het netwerk dan voorheen.

Piekbelasting

Video is een medium dat veel bandbreedte nodig heeft. Een kwalitatief goede stream van beeld en geluid, gebruikt ongeveer 3.5 Mbps per deelnemer. Dus als er gelijktijdig poliklinische consulten, afdelingsvergaderingen of trainingen via Microsoft Teams worden gehouden, wordt er een enorm beslag op het netwerk gelegd (tot wel 85% piekbelasting). Is het netwerk daar niet op voorbereid, dan kan grote gevolgen hebben. Het netwerk kan plat komen te liggen, waardoor de communicatie tijdens calamiteiten in het gedrang komt, zowel in de primaire zorg als ook bij de beveiliging, het Brandmeldcentrum en tijdens ontruimingen. Traditionele load balancing technologie, QoS-management en VLAN-toewijzingen schieten hiervoor tekort. Als je als IT-beheer het netwerk niet dermate inricht zodat het geoptimaliseerd is voor on-demand video en livestreaming, dan zullen er snel problemen volgen, net als steeds meer druk en onbegrip van overige afdelingen.

Een nieuwe strategische IT-visie

De toepassing van Microsoft Teams video en Teams As A Platform vereisen vernieuwde strategische visies op Enterprise Content Delivery Networking (ECDN), Wifi-sharing en -roaming, en verbeterde picopoint dekking van je mobiele netwerk provider, ter ondersteuning van een vlekkeloze automatische hand-over naar het 4G/5G mobiele netwerk bij overbelasting. Network Readiness Testing van Resonate neemt het giswerk over de impact op het netwerk weg en zorgt voor gemoedsrust bij het faciliteren van het nieuwe communiceren met video en Microsoft Teams in de zorginstelling.

Nu werknemers weer vaker op hun oude werkplek komen en live en on-demand video aan hun bureau gaan streamen, lopen bedrijfsnetwerken die niet goed zijn getest, het risico dat de netwerkcapaciteit wordt overschreden. Daarom is dit het moment om te zien hoe jouw netwerk ervoor staat, en om te kijken welke strategie het best de datadruk kan opvangen.

Wil je weten of jouw netwerk klaar is voor videobellen met Microsoft Teams? Neem contact met ons op.

man-headphones